Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Політичні технології та лідерство"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 052 "Політологія"

 

Галузь знань 05 "Соціальні та поведінкові науки"

Спеціальність 052 "Політологія"

 
Освітня кваліфікація – бакалавр політології
Освітньо-професійна програма «Політичні технології та лідерство»
 
 
           Візитівка ОПП 2020           
  2019
 
    2020
 
 
                         
                                                                                                                                                                                  
 
 
Навчальний               Рецензії              
                                      2022
                                          
Навчальний                Рецензії
                                      2023                                                          

Взаємодія зі стейкхолдерами:                                                                                                        Практична підготовка

Документи для обговорення                                                                                                     Неформальна освіта здобувачів

Опитування стейкхолдерів                                                                                                    Кваліфікаційна бакалаврська робота

Зустрічі з роботодавцями

Зворотній зв`язок                                                                                                                                     Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП «Політичні технології та лідерство»

Презентація ОПП «Політичні технології та лідерство»

 
                                                                                                          

 

 

 

Остання редакція: 03.05.24