Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гапоненко Віра Анатоліївна

Кафедра:Кафедра політичних технологій
Посада:Завідувач кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор політичних наук
Стаж роботи:16 років
Біографія:

1983 р. н. У 2005 р. закінчила філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію магістра політології.

2005-2008 рр. навчалась в аспірантурі цього ж університету по кафедрі політології.

У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси.

Трудову діяльність розпочала у МАУП.  В КНЕУ ім. В.Гетьмана працює з 2008 р.

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри політології та соціології.

2018-2020 рр. навчалась в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему "Концептуальна модель інституційних чинників демократизації політичної системи України" за спеціальністю 23.00.01 теорія та історія політичної науки, отримала ступінь доктора політичних наук.

З 2021 року працює на посаді завідувача кафедри політичних технологій.
 Викладає навчальні дисципліни «Політологія», «PR», «Історія і теорія демократії», «Політичні інститути і процеси», «Порівняльна політологія», «Політичні партії і рухи».

Має близько 70 публікацій.