Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Право громадської і політичної діяльності"

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність 081 «Право»

Освітня кваліфікація – бакалавр

Освітньо-професійна програма «Право громадської і політичної діяльності»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2018

ОПП_2019

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

 

 

 

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2022

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

 

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Право громадської і політичної діяльності"

Презентація ОПП «Право громадської і політичної діяльності»