Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжпредметний тренінг «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)»

Студент повинен набути такі  результати навчання:

Знання:

сучасних концепцій КСВ, теоретичних та методичних інструментів для діагностики і виміру КСВ, методологічних основ прийняття відповідальних рішень в бізнесі з врахуванням ризиків.

Уміння:

орієнтуватися в системі практик КСВ, що включені в стратегічну діяльність міжнародних компаній; аналізувати фінансову та не фінансову звітність міжнародних корпорацій, ефективно адаптувати європейський досвід практик КСВ, обґрунтовувати вибір альтернативних проектів та оцінювати їх ефективність з врахуванням ризиків впливу на навколишнє середовище, розробляти стратегію КСВ та використовувати сучасні методи корпоративного управління для вирішення стратегічних завдань в сфері КСВ.

Методичні матеріали з навчальної дисципліни 

Анотація з навчальної дисципліни 

 

 

Архів

Методичні матеріали з міжпредметного тренінгу "Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності"

 

Остання редакція: 16.02.21

Публікаціі з предмету