Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оболенська Тетяна Євгенівна

Кафедра: Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу
Посада: Професор кафедри міжнародної торгівлі, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 40 років
Біографія:

Доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу.

З 1993 року Т. Є. Оболенська обіймає посаду проректора з науково-педагогічної роботи.

Професор, доктор економічних наук Т. Є. Оболенська є відомим в Україні фахівцем з питань організації та функціонування вищої економічної освіти. За її безпосередньої участі як голови фахової ради з економіки, а потім заступника голови Експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії України, заступника голови Науково-методичної комісії з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України розроблені та впроваджені чотири покоління стандартів вищої освіти з напряму "Економіка і підприємництво", механізми та критерії ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Активна участь професора Т. Є. Оболенської у розробці та впровадженні стандартів з напряму "Економіка та підприємництво" для підготовки молодших спеціалістів та магістрів триває більше двадцяти років.

Т. Є. Оболенська є відомим науковцем з педагогіки вищої економічної освіти, зовнішньоекономічної політики України, управління міжнародним маркетингом, професором кафедри міжнародної торгівлі, членом спеціалізованої вченої ради, членом редакційних колегій ряду видань, у т.ч. журналів "Міжнародна економічна політика", "Стратегія економічного розвитку України". Підготувала більше 120 наукових та навчально-методичних праць.

В університеті Т. Є. Оболенська здійснює керівництво виховною роботою, сприяє розвитку студентського самоврядування та молодіжних організацій. Займається питаннями ліцензування та акредитації.

Здобутки Т. Є. Оболенської з науково-педагогічної діяльності, її особистий внесок у розвиток вищої економічної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців для України відзначені подякою Прем'єр-міністра України (2001 р.), Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України (2004-2007 рр.), знаком "Відмінник освіти України", орденом "За заслуги" ІІІ ступеню (2012 р.). 

Освіта – вища, закінчила економічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості. Кандидатську дисертацію захистила в 1985р. у Київському інституті народного господарства. В 2002 р. захистила докторську дисертацію на тему "Маркетинг у сфері освітніх послуг" у Харківському національному економічному університеті.

Стаж наукової та педагогічної роботи 29 років. З 1974 по 1977 рр. за направленням працювала інженером Українського науково-дослідного інституту м'ясо-молочної промисловості (м. Київ). З 1977 по 1978 рр. - інспектор Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР (м. Київ). З 1978 по 1981 рр. завідувач групою обчислювального центру Мінрадгоспів УРСР. З 1981 по 1984 рр. - старший науковий співробітник Київського торговельно-економічного інституту. У 1984 по 1985 рр. - економіст Управління науково-дослідних робіт Мінвузу УРСР. В 1985 р. без відриву від виробництва захистила кандидатську дисертацію. З 1985 р. за сумісництвом працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом Київського інституту народного господарства. З 1985 р. по 1993 р. - старший інженер, старший методист, завідувач лабораторією, заступник директора науково-методичного кабінету вищої освіти Мінвузу УРСР. З вересня 1992 р. і дотепер - проректор з навчальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.