Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Міжнародний облік і аналіз"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань 05  «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня кваліфікація – магістр з економіки

Освітньо-професійна програма «Міжнародний облік і аналіз»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

 

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

Взаємодія зі стейкхолдерами:

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Міжнародний облік і аналіз"

Презентація ОПП «Міжнародний облік і аналіз»

                                                                    Сертифікат про акредитацію

Остання редакція: 20.01.24