Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит в банках

Дисципліна «Внутрішній аудит в банках» 

Магістерська програма: 8.03050902 «Облік і аудит в управлінні банками».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050902 – набуття актуальних знань з теорії та практики внутрішнього аудиту в банківських установах з урахуванням положень Міжнародних стандартів внутрішнього аудиту, вимог документа Базельського комітету з банківського нагляду "Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю" та національного законодавства.

Основні завданнядисципліни: вироблення у студентів навичок та вмінь організації та методики внутрішнього аудиту в банках, починаючи від створення та функціонування служби внутрішнього аудиту, планування до передачі інформації акціонерам та топ-менеджменту.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Внутрішній аудит 6509 (644 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Внутрішній аудит» (напряму підготовки 6509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.