Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Облік і аудит"

Проект стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017
)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2019)

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітня кваліфікація – магістр обліку і оподаткування

Освітньо-професійна програма "Облік і аудит"

НАКАЗИ про започаткування ОПП та призначення проектної групи

Візитка ОПП 2023

ОПП 2018

ОПП 2019

ОПП 2022

ОПП 2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

 

РЕЦЕНЗІЇ

СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та

Методичні матеріали з їх вивчення

 

Архів документів

Взаємодія зі стейкхолдерами

Внутрішній аудит відповідності ОПП "Облік і аудит"