Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Примаченко Олена Леонідівна

Кафедра:Кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:26 років
Біографія:
Примаченко Олена Леонідівна, кандидат економічних наук, доцент
 
ORCID:  0000-0001-7180-1225
 Web of Science         K-6798-2018
 
Освіта.
У 1997 році закінчила Київський національний економічний університет  за спеціальністю «Облік і аудит», отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку» і отримала ступінь  кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.09 - «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» (Диплом кандидата наук ДК №029372).
В 2010 році присвоєно звання доцента кафедри обліку, аналізу та аудиту в агропромисловому комплексі (атестат доцента 12ДЦ №023921).
 
Досвід роботи:
Стаж науково-педагогічної роботи –  26 років
З 1997 року працювала в КНЕУ на посадах асистента, старшого викладача
З 2011 доцент кафедри обліку і оподаткування (бухгалтерського обліку та консалтингу) КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
 
З 2017 року виконує обов'язки заступника декана факультету обліку та податкового менеджменту та заступника Голови вченої ради факультету ОПМ. Є членом Науково-методичної ради та Науково-експертної ради КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
З 2023 р.- Секретар Вченої ради факультету обліку та податкового менеджменту
 
У 2019, 2020 роках була Головою фахової комісії зі вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» на бакалаврський і магістерський рівні вищої освіти. 
 
Як експерт працювала в складі експертної групи з проведення акредитаційної експертизи (дистанційно) освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (ID 34073) за спеціальністю «071 Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у відокремленому структурному підрозділі – Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України м. Рівне) Наказ №771-Е від 12.05.2020 р.(онлайн-акредитація 18-20 травня 2020 р.); освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» (ID 19078) за спеціальністю «071 Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Луганському національному аграрному університеті (Наказ № 957-Е від 27.04.2021 р.);  за спеціальністю «071 Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному університеті «Львівська політехніка» (Наказ № 40-Е від 01.02.2021 р.);  за спеціальністю «071 Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Наказ № 372-Е від 20.09.2022 р.)
 
Навчально-методичні та наукові праці:
Автор більше 62 наукових праць та навчальних видань, з  них 43 – наукового та 19 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 11 у фахових наукових виданнях  України, 1 – у виданні, занесеному до наукометричних баз; співавтор 1 монографії та 2 навчально-методичних посібників з грифом МОН України
 
Підвищення кваліфікації:
 
- Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», програма «Дистанційні технології в освітньому просторі університету» (108 год) (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №02070884/069761-020, 13.03.2020 р.)
Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою
- Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», програма «Мовний бренд сучасного професіонала» (120 год) (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС №02070884/070160-21, 28.04.2021 р.)
- Круглий стіл в рамках розширеного засідання підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» науково-методичної комісії з бізнесу, управління та права (16 год)  (Сертифікат НМК-071 №0033 від 28.09.2021)
- Круглий стіл на тему: «Облік, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах відновлення економіки України» (7 год) (Сертифікат №35  від 20.05.2022)
- Сопотська академія суспільних наук (Польща) з 23 січня по 27 січня 2023 року (Сертифікат)
- Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції:
VІ Міжнародна науково-практична конференція«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку», присвячена 20-й річниці створення кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ (8 год) (Сертифікат №225 від 19.12.2020) 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні аспекти розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства», Ужгородський національний університет, м.Ужгород (15 год) (Сертифікат учасника 12-13 листопада 2021 р.)
VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах інформаційного суспільства», присвячена 115-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ(15 год)  (Сертифікат №018 від 10.12.2021)
Міжнародна ювілейна конференція, присвячена 30-річчю створення ВПГО «Спілка аудиторів України» «Аудит та зміни у професії: сучасна практика та відповіді на нові виклики" (4 год) (Сертифікат № 462 /22022022 від 22.10.2022)
VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ  (15 год)  (Сертифікат №147 від 08.12.2022)
 
 
Викладання:
Дисципліни «Вступ до спеціальності»; «Фінансовий облік пасивів», "Методологія економічних досліджень (Модуль 2)"
Допомагає студентам у розвитку їх професійного рівня в сфері обліку, аудиту та оподаткування та забезпечує підготовку до участі в національних і міжнародних конференціях.
 
Нагороди, відзнаки, подяки:
Почесні грамоти ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима" у 2013, 2014, 2018, 2019, 2021 роках.
Подяка МОН України
 
 
Наукові інтереси:
Проблеми організації обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм, методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні. Керівництво науковою роботою студентів усіх форм навчання з написання курсових та кваліфікаційнихробіт, наукових статей та конкурсних робіт. Участь у науковій роботі кафедри, в організації та проведенні студентських олімпіад та наукових конференцій.ствах різних організаційно-правових форм. Керівництво науковою роботою студентів усіх форм навчання з написання курсових та кваліфікаційнихробіт, наукових статей та конкурсних робіт. Участь у науковій роботі кафедри, в організації та проведенні студентських олімпіад та наукових конференцій.