Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Степаненко Оксана Іванівна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

В 1996 р. закінчила КДЕУ. В період з 1996 по 2002 рік працювала викладачем Київського торгово-економічного коледжу. З вересня 2002 року – викладач (на посадах асистента, старшого викладача, доцента) кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”. В 2005 році захистила дисертацію за темою “Облік і аналіз експортно-імпортних операцій (на прикладі суб’єктів підприємницької діяльності України)” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальності “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. В 2010 році, за рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, отримала вчене звання доцента кафедри обліку і оподаткування.