Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бараник Зоя Павлівна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:38 років
Біографія:

 

У 1974 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім.Д.С.Коротченка

У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Статистика».

У 2007 р. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Статистика».

В КНЕУ працює з 1981 р.

         Основне коло наукових інтересів:  «Статистика», «Статистика праці», «Статистика ринку праці», «Соціально-демографічна статистика», «Демографічна статистика», «Регіональна статистика».

Є членом Спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності статистика.

         Зоя Павлівна є автором понад 200 наукових праць.

         Під її науковим керівництвом було захищено 14 дисертацій кандидатського ступеня. У 2017 р. пройшли попередній захист 2 здобувача кандидатського ступеня та 1 здобувач докторського ступеня.

У 2010 -2016рр неодноразово була Головою та членом експертної комісії Міністерства освіти та науки України, з оцінювання відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів освіти, державним вимогам щодо акредитації спеціальності «Прикладна статистики» з підготовки та перепідготовки за освітньо-кваліфікаційним рівним бакалавр, спеціаліст, магістр з галузі знань 0305 «Економіка підприємства» 2010-2016 рр.

2014-2017 рр. Голова ДЕК Національній академії статистики, обліку та аудиту.

2017 -2018 рр. Голова ДЕК в Університеті державної фіскальної служби України.

          Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання «Моделювання та інформаційні системи в економіці»

         Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорті України (заохочувальної відомчої відзнаки I ступеня), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

 

ORCID ID: 0000-0002-9753-4572

Google Scholar: http://scholar.google.com.ua/citations?user=MDXUoYEAAAAJ&hl=uk

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID: ID: 0015177