Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Даценко Наталія Володимирівна

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

Випускниця факультету Інформаційних систем і технологій КНЕУ, який закінчила у 2007 році, отримавши диплом магістра за спеціальністю “Системний аналіз і моделювання економічних процесів”. Тема магістерського диплому “ Теорія хаосу як інструмент моделювання еволюції економічних систем”.

Має досвід викладання дисциплін кафедри «Моделювання економіки», «Синергетична економіка», «Економіко-математичне моделювання», «Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності», «Економічна кібернетика», «Теорія економічного ризику», «Прикладне моделювання».