Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Даценко Наталія Володимирівна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:15 років
Біографія:

Випускниця факультету Інформаційних систем і технологій КНЕУ, який закінчила у 2007 році, отримавши диплом магістра за спеціальністю “Системний аналіз і моделювання економічних процесів”. Тема магістерського диплому “ Теорія хаосу як інструмент моделювання еволюції економічних систем”.

Має досвід викладання дисциплін кафедри «Моделювання економіки», «Економіко-математичне моделювання», «Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності», «Економічна кібернетика», «Теорія економічного ризику», «Прикладне моделювання», «BigData аналітика», «Економетрика», «BigData в економічних дослідженнях», Тренінг-курс «Машинне навчання та надвеликі дані»

В 2019 р. захистила дисертацію на тему «Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют)» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук / доктора філософії PhD за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

В лютому 2022 року отримала наукове звання доцента кафедри математичного моделювання та статистики.