Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Горна Марина Олексіївна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:12 років
Біографія:
Закінчила у 1998 році Київський національний економічний університет, здобула спеціальності "магістр з організації та управління статистичними дослідженнями" та "викладач економіки". Працювала заступником головного бухгалтера у спільному українсько-американському підприємстві "Контраст" та у ВД Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. З 2010 року почала викладацьку діяльність, та по теперішній час працює на кафедрі математичного моделювання та статистики Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
У 2013 році закінчила аспірантуру Київського національного економічного університету. У 2016  роцi захистила дисертацію за темою: "Статистичне забезпечення управління фондами соціального страхування". Методичні положення кандидатської дисертації використовуються і впроваджуються в практичній роботі Федерації професійних спілок України та Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. У 2015 році проходила стажування в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Викладає навчальні дисципліни: "Статистика", "Соціальна статистика". Рівень володіння English підтверджено Certificate of Completion B2.1 (June 2020) First Cambridge Education Center. Автор більше 30 публікацій у збірниках наукових праць, у тому числі в журналах, які індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection. Загальний стаж роботи 25 років.
 
Google Scholar: Профіль
ORCID ID: 0000-0002-6011-5753
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID: 1064743