Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іванов Сергій Миколайович

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:41 рік
Біографія:

Освіта: Донецький державний університет (зараз Донецький національний університет ім. Стуса, м. Вінниця) (1971-1976), спеціальність «Економічна кібернетика»; аспірантура ДонДУ (1977-1980), спеціальність 08.00.13 «Математичні методи та застосування обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні народним господарством та його галузями».

Підвищення кваліфікації: США (програма Конгресу США ім. Едмунда С. Маскі, державний університет міста Боулінг Грін, 1992-1993), Великобританія (університет міста Сандерленда, неодноразово протягом 1997-2011 рр.), Австрія (Віденський технічний університет, неодноразово протягом 1998-2001 рр.), Чехія (університет ім. Томаша Баті міста Злін, 2013 р.).

Участь у міжнародних проектахЄвропейського Союзу щодо розвитку та вдосконалення освіти в Україні та промислового розвитку:

  • Міжнародний проект ТEMPUS 530534 «Підвищення ефективності студентських служб (IMPRESS)» (2012-2014);
  • Проект з міжнародного університетського управління UM25086-2004 «Створення механізму взаємодії між університетами та місцевими громадами» (2004-2009);
  • Міжнародний проектSM_SCM-T016A06-2006 «Забезпечення якості в Україні (Quark)» (2006-2008);
  • Міжнародний проект з дистанційного навчання за програмою TEMPUS CD_ JEP 24009-2003 «Комп'ютернегнучкесамостійне навчання» (2003-2007);
  • Міжнародний проект «Схеми для дій передбачення (Форсайт) в регіонах», Генеральний директорат з наукових досліджень Європейської комісії Брюссель, Бельгія (2003-2004);
  • Міжнародний проект TEMPUS TACIS T_JEP_21135_2000 «Нова економічна спеціальність для класичних університетів України» (2000-2004);
  • Міжнародний проект TEMPUS TACIST_JEP_10278_96 «Розробка програми з економетрики на рівні магістра» (1996-1999);
  • Міжнародний українсько-польський проект «Майбутнє старих промислових регіонів» (1997-1998) та ін.

Професійний досвід:

У Києві:

- доцент кафедри математичного моделювання та статистики Інституту інформаційних технологій в економіці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (з 01.09.2017);

- завідувач відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки Академії фінансового управління (з 02.2015 по 31.12.2019);

У Донецьку:

В різні роки працював в Донецькому державному (національному) університеті молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником науково-дослідного сектору, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедр математики та математичних методів економіки, прикладної економіки, міжнародного бізнесу та прикладної економіки, виконуючим обов'язки завідувача кафедри прикладної економіки, заступником декана за програмами магістра та спеціаліста, з міжнародних зв’язків, проректором з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків.

Протягом декількох років був членом Європейської асоціації міжнародної освіти, Головою департаменту освіти Центру міжнародної освіти та наукових досліджень, Виконавчим директором Агентства регіонального розвитку «Донбас».

Працював експертом програм підтримки вищої освіти та закордонних подорожей (Міжнародний фонд «Відродження»), програми Форсайт (Foresight) Європейської комісії, учасником всесвітньо відомого Зальцбурзького семінару.

Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та Центрального комітету професіональної спілки працівників вугільної промисловості України за високі досягнення у розвитку освіти та підготовку висококваліфікованих кадрів для народного господарства України.

Має досвід викладання наступних дисциплін: прикладне моделювання, теорія ігор, імітаційне моделювання економічних систем, моделі та методи системної динаміки, дослідження операцій, економіко-математичне моделювання, імітаційні моделі прийняття рішень.

Researcher ID: J-5106-2018

ORCID ID: 0000-0002-3994-280X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=xAExRRMAAAAJ&hl=ru