Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Катуніна Ольга Сергіївна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:27 років
Біографія:

У1985р.вступила до Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка на інженерно-економічний факультет, який в 1990 році закінчила з відзнакою за спеціальністю „Економічна інформатика і автоматизовані системи управління”, одержавши кваліфікацію інженера-економіста.       Після закінчення інституту у 1990 році працювала інженером  відділу наукового аналізу, розробки і впровадження автоматизованих технологій по зведеному народногосподарському плануванню Головного науково-дослідного та інформаційно-обчислювального центру Держплану України. В 1990р.вступила до аспірантури кафедри економіко-математичних методів Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка. В 1993 р. захистила дисертацію на тему „Економіко-математичне моделювання і статистичний аналіз попиту на предмети споживання   в умовах переходу економіки України до ринкових відносин”, одержавши вчений ступінь кандидата економічних наук.            З 1993р.працювала асистентом кафедри економіко-математичного моделювання. З 1998 р. по теперішній час - доцент кафедри. В 2015 р. закінчила докторантуру. Має досвід викладання дисциплін: "Методологія наукових досліджень", "Методологія економічних досліджень. Модуль 2", "Економічна кібернетика", "Теорія прийняття рішень", "Вступ до спеціальності "Економічна кібернетика", "WEB аналітика", "Python для Data Science", "Deep Learning", Тренінг-курс "Data Science в R", "Big Data", "Data Science", "Моделі в управлінні розвитком та життєздатністю систем".

Researcher ID: X-6914-2018

ORCID ID: 0000-0001-7584-0037

Google Scholar: Профіль
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID:1262211