Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коляда Юрій Васильович

Кафедра: Кафедра економіко-математичного моделювання
Посада: професор
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Стаж роботи: 39 років
Біографія:

Закінчив Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет (1970р.); аспірантуру Київського політехнічного інституту (1976р.). Захистив кандидатську дисертацію “Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭВМ электронных схем“ (1980р.). Доцент математики з 1990 р. У 2011 р. закінчив докторантуру в КНЕУ за спеціальністю 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”.

Фахівець в області прикладного числового аналізу та математичного моделювання систем різноманітної природи, зокрема нелінійної економічної динаміки.  Автор 302 науково-педагогічних праць (15 англійською мовою, 5 праць польською), серед них одноосібна монографія та десять колективних, три навчальні посібники з грифом МОН України.

Один з перших розробників тези про адаптацію засобів та інструментарію математичного моделювання (Вестник КПИ. Сер. Радиоэлектроника. – 1976. – Вып. 13. – с. 5-7.“Адаптация алгоритмов численного анализа”).  Сфера наукових інтересів – прикладна нелінійна економічна динаміка.

 Дисципліни, які викладає     Економіко-математичні методи та моделі. Моделі економічної динаміки. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. Адаптивні моделі у прийнятті рішень.

Google Scholar: Профіль
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID:1260207

Scopus ID: 7004082737