Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Коляда Юрій Васильович

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:43 роки
Біографія:

Закінчив Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет (1970р.). Трудова діяльність почалася у відділі машинного проектування Київського НДІ мікроприладів. Вчився в  аспірантурі Київського політехнічного інституту (1976р.), захистив кандидатську дисертацію “Непрерывные аналоги итеративных процессов и их дискретные реализации в задачах численного анализа на ЭВМ электронных схем“ (1980р.). Доцент математики з 1990 р. У 2011 р. закінчив докторантуру в КНЕУ за спеціальністю 08.00.11 “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, від 30 червня 2020р. доктор економічних наук, захистивши дисертацію "Моделювання адаптивних механізмів і процесів в економіці".

Фахівець в області прикладного числового аналізу та математичного моделювання систем різноманітної природи, зокрема нелінійної економічної динаміки.  Автор 344 науково-педагогічних праць, серед них 2 одноосібні монографії та десять колективних, чотири навчальні посібники з грифом МОН України. Близько 20 робіт перекладено на  англійську мову (США),видруковано 4 англійською та  5 праць польською мовами.

Один з перших розробників тези про адаптацію засобів та інструментарію математичного моделювання (Вестник КПИ. Сер. Радиоэлектроника. – 1976. – Вып. 13. – с. 5-7.“Адаптация алгоритмов численного анализа”).  Сфера наукових інтересів – прикладна нелінійна економічна динаміка.

 Дисципліни, які викладає  Прикладне моделювання. Моделі економічної динаміки. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки. Адаптивні моделі у прийнятті рішень.

Google Scholar: Профіль
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID:1260207

ORCID: 0000-0003-2516-9817

Scopus ID: 7004082737