Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Савіна Світлана Станіславівна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Біографія:

У1992 р. закінчила Київський університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю математика. З 01.04.1998 р. – асистент кафедри економіко-математичних методів КНЕУ. 28.12.1998 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: “Адаптивне моделювання сільськогосподарського виробництва за умов погодного ризику” та здобула ступінь кандидата наук за спеціальністю економіко-математичне моделювання. 19 червня 2003 р. отримала вчене звання доцента кафедри економіко-математичних методів.

Викладання дисциплін: прикладне моделювання, економетрика, кількісні методи в економіці.