Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Великоіваненко Галина Іванівна

Кафедра:Кафедра математичного моделювання та статистики
Посада:завідувач кафедри математичного моделювання та статистики
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи:26 років
Біографія:

У 1992 р. закінчила механіко-математичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка, а у І995 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Теорія ймовірностей та математична статистика» на тему “Аналітичні властивості банаховозначних випадкових процесів з просторів Орлича”. З 1996 р. працює у Київському національному економічному університеті. У 2001 р. закінчила магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю “Міжнародний інвестиційний менеджмент”.

Має досвід викладання таких дисциплін магістерського рівня підготовки: "Ризик-менеджмент у фінансовій сфері"; "Моделі управління ризиком"; "Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями"; "Моделювання інструментів фондових ринків"; а також дисциплін бакалаврського рівня підготовки: "Економічна кібернетика", "Моделювання економіки", "Теорія ймовірностей та математична статистика", "Математичне програмування", "Економетрика". Здійснює керівництво магістерськими та бакалаврськими кваліфікаційними роботами, виробничою практикою, написанням курсових робіт.

Автор та співавтор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч. шести монографій, п'яти навчальних посібників та чотирьох навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін.

Під керівництвом Великоіваненко Г.І. чотири аспіранти успішно захистили дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Великоіваненко Г.І. є заступником головного редактора науково-аналітичного журналу "Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці", включеного до міжнародної наукометричної бази Scopus.