Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іванченко Геннадій Федорович

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:професор
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат технічних наук
Стаж роботи:25 років
Біографія:

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми "Комп'ютерні наукина першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Базова спеціальність “Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”, з 1972р. − “Інженер електромеханік по автоматизації”, 1978р. кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07   “Автоматизація процесів керування”, у 1978р. отримано спеціальність“Обчислювальна техніка”, у 1983р. спеціальність- “Обчислювальна математика”. З 1990 р. доцент кафедри обчислювальної техніки та прикладної математики. Працював на посадах начальника учбового відділу, завідуючого кафедрою, декана факультету.