Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в статистиці

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування інформаційних систем і технологій в статистиці, вивчення теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних  систем,  ознайомлення з  сучасними  інформаційними технологіями та їх використання для реалізації регламентних задач, задач статистичних спостережень, задач інформаційного обслуговування

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в статистиці 6506 (386.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в статистиці”19 Серпня 2014 р.