Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Комп'ютерні науки"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки»

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2019 р.)

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня кваліфікація – бакалавр з комп'ютерних наук

Освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

 

Візитівка ОПП_2022

ОПП_2022

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Комп’ютерні науки"
(фотозвітвідеозвіт)

Презентація ОПП «Комп'ютерні науки»

 

Остання редакція: 03.09.23