Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Інформаційні управляючі сиcтеми і технології"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук за спеціалізацією «Інформаційні управляючі сиcтеми і технології»

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі сиcтеми і технології»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019
очна (денна) ф.н.
з
аочна ф.н.

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2020
очна (денна) ф.н.
заочна ф.н.

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Інформаційні управляючі сиcтеми і технології"
(фотозвітвідеозвіт)

Презентація ОПП «Інформаційні управляючі сиcтеми і технології»

 

 

Остання редакція: 03.09.23