Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Системи штучного інтелекту"

 

Проєкт Стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2017 р.)

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2022 р.)

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

Освітня кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук за спеціалізацією «Системи штучного інтелекту»

Освітньо-професійна програма «Системи штучного інтелекту»

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Візитівка ОПП_2019

ОПП_2019

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019

РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових навчальних дисциплін

Візитівка ОПП_2020

ОПП_2020

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2022
очна (денна) ф.н.
заочна ф.н.

Візитівка ОПП_2023

ОПП_2023

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2023

Взаємодія зі стейкхолдерами:

  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів та роботодавців
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця з CFA Institute
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами                                                                                                      

 

Неформальна освіта

Практична підготовка

Кваліфікаційна магістерська робота

Архів документів

Матеріальна база забезпечення освітнього процесу за ОПП "Системи штучного інтелекту"
(фотозвіт, відеозвіт)

Презентація ОПП «Системи штучного інтелекту»

 

12 «Інформаційні технології»

 

Остання редакція: 03.09.23