Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Красюк Юлія Миколаївна

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: В.о. завідувача кафедри, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 28 років
Біографія:

Красюк Ю. М. закінчила в 1994 році Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю «Математика», отримавши кваліфікацію «Викладач математики, інформатики та обчислювальної техніки». З 2002 року працює на кафедрі інформатики та системології ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей» за спеціальністю «Теорія та методика навчання інформатики». У 2010 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі інформатики. З 2013 р. по 2022 р. — заступник зав. кафедри інформатики та системології ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». З 2018 р. до 2022 р. — заступник директора Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету.