Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Овчаренко Андрій Анатолійович

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: старший викладач
Вчене звання: Молодший науковий співробітник
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Овчаренко А. А. закінчив Національний Технічний Університет «КПІ» в 1998 році.