Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Петренко Людмила Миколаївна (Petrenko Liudmyla)

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Петренко Л. М. закінчила Київський Національний Економічний Університет у 2000 році за спеціальністю "Економічна кібернетика". З 2000 року працює на кафедрі інформатики та системології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. 

L. Petrenko graduated from Kyiv National Economic University in 2000, specialty "Economic Cybernetics". Since 2000 she works at the Department of Informatics and systematology of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman.