Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Безкоровайний Віталій Сергійович

Кафедра:Кафедра інформатики та системології
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:21 рік
Біографія:
У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет, спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація – «Економіст»
З 2002 року викладач, асистент, старший викладач кафедри економіки підприємства Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету
З 2009 року інженер відділу інформаційного та технічного забезпечення навчального процесу Кримського економічного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
У 2011 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського спеціальність – «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація – «інженер з комп’ютерних систем»
З 2011 року начальник відділу інформаційного та технічного забезпечення навчального процесу Кримського економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
У 2017 році закінчив аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
З 2018 року асистент кафедри інформатики та системології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
У 2021 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моніторинг та прогнозування стану та динаміки валютного ринку» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
З 2022 року на посаді доцента кафедри інформатики та системології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
З вересня 2022 року за сумісництвом начальник відділу ІТ-супроводу освітнього процесу та господарської діяльності Інформаційно-обчислювального центру КНЕУ імені Вадима Гетьмана
У 2024 році отримав вчене звання доцента кафедри інформатики та системології