Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грабарєв Андрій Володимирович

Кафедра:Кафедра інформатики та системології
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:10 років
Біографія:

У 2006 році закінчив Криворізький економічний інститут «Київський національний економічний університет», спеціальність – «Економічна кібернетика», кваліфікація – «магістр з економічної кібернетики»

З 2008 року начальник відділу маркетингу Оздоровчий комплекс «Перлина Криму» (смт. Гурзуф, АР Крим),.

У 2011 році закінчив аспірантуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність – 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

З 2011 року редактор, видавництво ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

З 2012 року доцент кафедри обліку і аудиту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання процесів управління туристично-рекреаційним комплексом АР Крим» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

З 2014 року виконавчий директор Громадської організації «Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів».

З 2014 року доцент кафедри міжнародних економічних відносин «Міжрегіональна академія управління персоналом».

З 2015 року декан факультету інформаційних систем та технологій «Європейський університет»

3 2020 року доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин «Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського».

З 2021 року на посаді доцента кафедри інформатики та системології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

У 2022 році закінчив «Європейський університет», спеціальність – «Право», кваліфікація – «магістр з Право» з  відзнакою.

З 01.09.2023 року на посаді головного економіста Департаменту статистики та звітності Національного банку України.

З 05.09.2023 року на посаді доцента кафедри інформатики та системології за зовнішнім сумісництвом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У лютому 2024 отримав наукове звання доцента по кафедрі інформатики та системології «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»