Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Освітня програма "Системний аналіз"

 

 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 124 «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»
для першого (бакалаврського) рівня освіти

Галузь знань 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність 124 «Системний аналіз»

Освітня кваліфікація – магістр Системного аналізу

Освітньо-професійна програма «Системний аналіз»
Сертифікат про акредитацію

НАКАЗИ про започаткування, внесення змін до ОПП та призначення проєктної групи

Опис ОПП_2022

 

 

ОПП_2022

ОПП_2021

ОПП_2020

ОПП 2019

ОПП 2018

ОПП 2017

Навчальний план_2022

Навчальний план_2020

Навчальний план_2019

Рецензії стейкхолдерів

Робочі програми навчальних дисциплін та методичні матеріали

Каталог вибіркових дисциплін

Взаємодія зі стейкхолдерами:
 
  • Документи для обговорення
  • Результати опитувань здобувачів
  • Зустрічі з роботодавцями
  • Співпраця (довгострокові договори)
  • Листи від роботодавців
  • Зворотній зв'язок зі стейкхолдерами

Практика

Архів

Презентація ОПП «Системний аналіз»

Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 124 ''Системний аналіз''

Освітньо-професійна програма “Системний аналіз”

Остання редакція: 13.06.23