Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гетьман Вадим Петрович

Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко ; наук. ред. Т. В. Куриленко].  Київ : КНЕУ, 2016.  102 с. : іл.  До 110-річчя університету.

Біобібліографічний покажчик присвячений життю й діяльності Вадима Петровича Гетьмана (1935-1998) – відомого фінансиста, політика, фундатора національної банківської системи, Героя України. Його ім'я носить Університет. У покажчику представлено бібліографію праць В. П. Гетьмана, а також літературу про життєвий шлях, професійну і громадсько-політичну діяльність відомого фінансиста і політика.

 

 
 
 
 
 

 

Остання редакція: 25.10.23