Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Богославець Оксана Григорівна

Кафедра:Кафедра регіоналістики і туризму
Посада:доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:26 років
Біографія:

У 1993 році закінчила Київський педагогічний інститут імені Драгоманова. У 2014 році закінчила аспірантуру у Інституті законодавства Верховної Ради України  за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та захистила кандидатську дисертацію на тему«Стратегія розвитку рекреаційного комплексу України в сучасних умовах».

Має  трудовий стаж  роботи 30 років, з яких 26 роки присвятила  педагогічній  та науково-педагогічній роботі.  В закладах III– IVрівнів акредитації працювала 12 років :

з 2005р. по 2009р.   -  викладач економічних дисциплін в економічному коледжі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;   

з 2009 р.  -  асистент   кафедри регіоналістики і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

У 2014 році захистила дисертацію на тему " Стратегія розвитку рекреаційного комплексу  України в сучасних умова"

Отримала  науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціалністю 08.00.03 (економіка та управління національним господарством).

 У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри регіоналістики і туризму.

 У 2015 році була обрана на посаду доцента кафедри регіональної економіки і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Має сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (рівень B2), який підтверджує рівень володіння іноземною (французькою) мовою.

 

 

 Стажування та участь в проектах

1. ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 083911.Тема тренінг-курсу «Технології інноваційного навчання в економічному університеті», 2014;

2. Київський національний торгівельно-економічний університет, кафедра туризму і рекреації.Тема «Формування нових професійних компетенцій в сфері організації туризму»,02.02.2015р. – 31.03.2015р.;

4. Туристична компанія TUI (Education Center). Тема тренінг-курсу: «Новий старт», 27.01.18р.

5.   Малопольська школа публічного адміністрування, Університет економічний у Кракові (Польща). Міжнародне післядипломне практичне стажування "Нові та інноваційні методи викладання", 08.10.18р.-26.10.18р.

6. Департамент туризму та курортів. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.2.11.18–30.11.18р.

7.  Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Підвищення кваліфікації за програмо.:»Дистанційні технології в освітньому просторі університету»,14.09.20-20.11.20р.

 Сертифікат 12СС 02-70884/069960-20.

8.Асоціація готельних об’єднань  та готелів України. Тренінг курс на тему: « Індустрія гостинності- основи готельно-ресторанної справи», 03.09.20-25.09.20р. Сертифікат.

9.Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія, м. Батумі), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі( Грузія, м. Кутаїсі), Міжнародне наукове та освітнє стажування за темою:«Трансформація сучасної університетської освіти: досвід ВНЗ Грузії»,

28 липня – 12 вересня 2021 року. Сертифікат

10. Міжнародного туристичного форуму «Туризм в Україні: виклики та відновлення» (Київ, КНЕУ, 21-22.03.23), Сертифікат про підвищення кваліфікаціїобсягом 1 кредит. Серія 2023032423 № 112.

11.Міжнародного урбаністичного форуму «Економіка відновлення міст» (Київ, КНЕУ, 22-23.03.23) Сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 1 кредит. Серія 202303051 № 009.

Досвід практичної роботи

Має досвід роботи в туристичному бізнесі – 5 років.

Робота в ТА «Східний Експрес» на посаді менеджера з організації туристичних подорожей – 05.12.2000–29.08.2003р.

Робота в ТА «Автотур» на посаді менеджера з організації туристичних подорожей – 01.09.2003–31.10.2003р.

 

Робота в ТА «Триумф Тревел» на посаді менеджера з організації туристичних подорожей – 03.11.2003–04.06.2004р.