Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шевчук Оксана Василівна

Кафедра:Кафедра регіоналістики і туризму
Посада:доцент кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:19 років
Біографія:

У 2001 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – магістр. У 2011році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці».

З 2008 по 2014 рр. – асистент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету.

З 2015 по 2017 рр. – в.о. завідувача кафедри управління, обліку та оподаткування ДВНЗ Київського коледжу легкої промисловості. З 2016 викладач вищої категорії, викладач-методист кафедри управління, обліку та оподаткування ДВНЗ Київського коледжу легкої промисловості.

З 2018 – доцент кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Автор понад 50 наукових праць, з яких, 1 колективна монографія, публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science.

 

Викладає курси: моделювання процесів регіонального розвитку, регіоналістика, регіональна економіка, організація туризму (анімаційна діяльність), стратегія «зеленого» зростання, організація туризму (івент менеджмент), економіка туризму, publik relations, управління eyent - проєктами, промоція туристичних проєктів.

 

Стажування та участь в проектах:

  1. Антимонопольний комітет України, центр комплексних досліджень з питань антимонопольньї політики, з 03 березня по 01 квітня 2014 р.
  2.  Місто Лодзь (Польща), 31.10.2017 за напрямом: «Nowoczesny Uniwersytet– podejscie projektowe do organizacji pracy wg przepisow europejskch ram kwalifikacyjnych», сертифікат.
  3. Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти, за програмою: «Дистанційні технології в освітньому просторі університету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». «Дистанційні технології в освітньому просторі університету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» свідоцтво: 12СС 02070884/068890 – 19.
  4. «ІТ платформа освітньої діяльності викладача» університету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» свідоцтво: 12СС 02070884/069711 – 20.

  5. «Управління туристичною дистинацією» Асоціація індустрії гостинноств України, з 05 вересня 2020-06 вересня 2021р. Сертифікат.

  6. Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія, м. Батумі), Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі( Грузія, м. Кутаїсі), Міжнародне наукове та освітнє стажування за темою:«Трансформація сучасної університетської освіти: досвід ВНЗ Грузії», 28 липня – 12 вересня 2021 року. Сертифікат.

  7. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Підвищення кваліфікації за темою «Економіка відновлення міст», 22-23 березня 2023 р. (Обсягом 1 ECTS, 30 годин). Серія 202303051 № 013.

  8. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Підвищення кваліфікації за темою «Туризм в Україні: виклики та відновлення», 21-22 березня 2023 р.(Обсягом 1 ECTS, 30 годин). Серія 202303242  №089