Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Пилипів Віталій Володимирович

Кафедра:Кафедра регіоналістики і туризму
Посада:професор кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:12 років
Біографія:

У 2004 році закінчив аспірантуру у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України за спеціальністю «розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» та захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіональні особливості становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні». У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему «Відтворення територіальних економічних систем у фінансовому просторі держави» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2004 по 2016 рік Пилипів В.В. працював на наукових посадах у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» та Національного університету державної податкової служби України.

Автор понад 70 наукових праць, з яких 2 одноосібні монографії: «Управління відтворенням територіальних економічних систем у фінансовому просторі» та «Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіонів України», яка у 2007 році була відзначена грамотою Президії Національної академії наук України.

Відомчі відзнаки: Подяка Київського міського голови, Грамота НАН України, грамоти Ради по вивченню продуктивних сил України та Національного університету ДПС України.

Наукові інтереси: фінансове забезпечення розвитку регіонів, фінансовий простір, капіталізація територіальних ресурсів.

Член двох спеціалізованих вчених рад:

Д 26.001.48 Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Д 25.855.01 Університету державної фіскальної служби України.