Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Обиход Ганна Олександрівна

Кафедра:Кафедра регіоналістики і туризму
Посада:професор кафедри регіоналістики і туризму
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:доктор економічних наук
Стаж роботи:20 років
Біографія:

    Усього за період наукової та викладацької діяльності опубліковано 106 наукових фахових праць, загальним обсягом понад 520 друк. арк., з яких особисто автору належить понад 100 друк. арк., у т.ч. 23 монографії (з них 2 одноосібні), 54праці – у періодичних, наукових фахових виданнях (в т.ч. іноземних та індексованих у міжнародних наукометричних базах Scopus, RePEc, Index Copernicus).

    Науковий керівник:

НДР «Екологічно безпечне природокористування у повоєнний період відновлення України» (номер державної реєстрації 0123U101559) 2023-2024 рр.

НДР «Сценарно-синергетичні домінанти екологобезпечного природокористування» (номер державної реєстрації 0121U100129) 2021-2022 рр.

НДР «Екологічна безпека агломерацій урборурального типу в умовах формування ринку природно-ресурсних активів» (номер державної реєстрації 0118U005129) 2019-2020 рр.

НДР «Природно-техногенна і екологічна безпека в умовах економічних трансформацій в Україні» (номер державної реєстрації 0116U007938) 2017-2018 рр.

    Член експертної групи з проведення державної атестації наукових установ Міністерством освіти і науки України (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.04.2019 № 524 «Про експертні групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ»).

    Постійний член:

1. Міжнародного організаційного комітету Літньої польової школи «Summer Field School & Workshop on Mountain Ecosystems and Resource Management», заснованого спільно The Grassroots Institute (Канада) та Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

2.  Міжнародної школи-лабораторії сталого розвитку і «зеленої» економіки (ISLSD), що функціонує як спільний проект ДУ ІЕПСР НАН України та Фонду імені Фрідріха Еберта (Федеративна Республіка Німеччина).

     Заступник головного редактора:

«Економіка природокористування і сталий розвиток». Науковий журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «В»).

     Член редколегії:

«Економіка. Управління. Інновації». Серія: Економічні науки. Внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «В»).

«Бізнес, економіка, сталий розвиток, лідерство та інновації» (BESLI). Науковий журнал видається спільно з Приватним вищим навчальним закладом-інститутом «Українсько-Американський університет Конкордія». Внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (категорія «В»).