Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Артеменко Антоніна Іванівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету маркетингу
Посада: Старший викладач кафедри
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: доктор філософських наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю “ Іноземні мови”( англійська та французька). У 1999 році закінчила аспірантуру за спеціальністю     “ Англійська філологія” при Київському національному університеті ім. Т.Г.Шевченка. Тема дисертації - “ Прагматичний аспект перепитів в англійському дискурсі”. Навчалась в докторантурі МАУП за спеціальністю “ Освіта”. У 2009 році захистила дисертацію за темою “ Дидактичні умови ефективності інтерактивного навчання студентів іноземній мові у ВНЗ”. Було присвоєно звання  Доктор філософії в галузі освіти.  Працювала в Київському лінгвістичному університеті, Київському технічному університеті, Київському університеті управління персоналом. З 2014 року - старший викладач кафедри іноземних мов КНЕУ