Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Єранкін Олександр Олександрович

Кафедра: Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Викладає дисципліни:  «Маркетинг», «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі», «Біржова діяльність в АПК», "Аграрна політика".

Кандидатська  дисертація на тему: «Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України)». Рік захисту – 2002. Місце захисту – КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Докторська дисертація на тему: «Трансформація маркетингу підприємств АПК Україні в умовах глобалізації» Рік захисту – 2010. Місце захисту – КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Спеціалізується на питаннях маркетингу в агробізнесі, впливу глобальних світових тенденцій на розвиток бізнесу в АПК України, а також дослідження функціонування та власності основних гравців на ринках АПК України, в тому числі й нових типів агропромислових формувань (агрохолдингів).

Опублікував більше 100 наукових та навчально-методичних праць, тому числі одноосібну монографію «Маркетинг в АПК Україні в умовах глобалізації» (Київ: КНЕУ, 2009 р.).

З 2010 року – директор Інституту агробізнесу в складі КНЕУ імені Вадима Гетьмана.