Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кулик Анатолій Борисович

Кафедра: Кафедра вищої математики
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

     У 1997 році закінчив КНУ ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики. У 2001 році захистив дисертацію за спеціальністю 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи, за темою "Математичне моделювання коливань рідини в баках з перегородками". З травня 2002 року працює в КНЕУ.