Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кулик Анатолій Борисович

Кафедра:Кафедра вищої математики
Посада:Завідувач кафедри
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи:22 роки
Біографія:

     У 1997 році закінчив КНУ ім. Т.Г. Шевченка, факультет кібернетики. У 2001 році захистив дисертацію за спеціальністю 01.05.02-математичне моделювання та обчислювальні методи, за темою "Математичне моделювання коливань рідини в баках з перегородками". З травня 2002 року працює в КНЕУ.