Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Хмурковський Геннадій Володимирович

Кафедра: Кафедра комерційної діяльності і логістики
Посада: доцент кафедри комерційної діяльності та логістики
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри маркетингу КНЕУ, доцент кафедри менеджменту і маркетингу Університету «КРОК».

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Системно-оптимізаційні моделі товару в маркетингових стратегіях малих підприємств» (науковий консультант – проф. Кардаш В.Я.).