Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кудирко Ольга Василівна

Кафедра:Кафедра комерційної діяльності і логістики
Посада:доцент кафедри комерційної діяльності та логістики
Вчене звання: немає
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:12 років
Біографія:

Вищу освіту здобула в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», присвоєна кваліфікація магістра з маркетингу. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетинг дослідницьких організацій», присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2010 р. працює на кафедрі маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 
З 2017 р. викладає на кафедрі комерційної діяльності та логістики.

Дисципліни: логістика, складське господарство, міська логістика, сервісні послуги підприємства.