Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

GUMLog – Німецько-Українська Магістерська програма у галузі логістики

"Німецько-Українська Магістерська програма у галузі логістики» (GUMLog), є спільним проектом, що фінансується  DAAD.

У проекті приймають участь:

  • Університет міста Бремен (кафедра морського бізнесу та логістики),
  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (кафедра комерційної діяльності і логістики, кафедра маркетингу),
  • Уманський національний університету садівництва (кафедра менеджменту),
  • Одеський національний морський університет (кафедра менеджменту і маркетингу на морському транспорті).

Основною метою GUMLog є розробка навчальних програм і створення магістерської програми в галузі логістики відповідно до вітчизняних умов господарювання та найкращих практик у сфері транспорту і логістики. Ця спільна робота у довгостроковій перспективі має привести до створення умов сталого регіонального розвитку України відповідно до Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020".

Крім того, учасники проекту зацікавлені в участі інших установ з академічного, ділового світу логістики та представників державних установ. Це дозволить започаткувати довгострокову українсько-німецьку мережу експертів у сфері транспорту і логістики.

Тривалість проекту: 01.01.2016 - 31.12.2019
Фінансування орган: Німецька служба академічних обмінів (DAAD)


Контакти: 

д.е.н., професор Дима Олександр Олексійович

заст. декана факуьтету маркетингу

e-mail: dyma@kneu.edu.ua

тел.: +38-099-308-64-38

Ви можете знайти нас на Facebook 


Новини проекту:

Дайджест проекту:

  № 1 (2016)

  № 2 (2017)

  № 3 (2018)

Остання редакція: 03.07.19