Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Горбов Владислав Володимирович

Кафедра:Кафедра cоціології
Посада:Доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат соціологічних наук
Стаж роботи:8 років
Біографія:

Освіта:

Грудень 2016. р.– отримав науковий ступінь кандидат соціологічних наук. Спеціальність 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології». Тема дисертації: «Соціальний аудит як технологія управління якістю освітніх послуг ВНЗ».

2013-2015 р.– Аспірантура за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

2011 - 2012 р.– Донецький державний університет управління. Спеціальність «Соціологія», магістр з соціології (диплом з відзнакою).

2007-2011 р. – Донецький державний університет управління. Спеціальність «Соціологія», бакалавр з соціології.

Додаткова освіта:

Вересень 2022 р.– сертифікат за проходження курсу «Практична соціологія для професіоналів медіа» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Вересень 2020 р. – сертифікат за проходження курсу «Критичне мислення для освітян» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Вересень 2020 р. – сертифікат за проходження курсу «Освітні інструменти критичного мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Квітень 2020 р.– сертифікат за проходження курсу «Медіаграмотність: практичні навички» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Квітень 2020р. – сертифікат за проходження курсу «Медіаграмотність для освітян» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Місце роботи:

Березень 2018 р. – теперішній час  доцент кафедри соціології "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана". 

Квітень 2019 р. – лютий 2022– фахівець I категорії (за сумісництвом) науково-дослідного інституту соціологічних досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Посадові обов’язки: контроль за організацією та проведенням внутрішніх соціологічних досліджень, написання аналітичних звітів.

Вересень 2017 – березень 2018– завідувач навчально-наукової соціологічної лабораторії кафедри соціології. Посадові обов’язки: контроль за організацією та проведенням внутрішньо факультетських та кафедральних соціологічних досліджень, проведення навчальних занять зі студентами.

Січень 2015 – вересень 2017– старший викладач кафедри соціології ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». 

2013 р. – 2015р.навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Досвід роботи в сфері соціологічних та маркетингових досліджень на посаді аналітик, менеджер проекту:

Загальний досвід роботи 12 років.

2023 р. Співвиконавець проєкту «Переміщений бізнес у відродженні регіональних екосистем України»

2023 р. – теперішній час. Аналітична обробка соціологічної інформації в проєктах соціологічної компанії  «Active Group».

2022 р. – Співвиконавець проєкту комплексного соціологічного дослідження «Дослідження психологічного стану внутрішньо переміщених осіб (медіа-моніторинг, кількісні та якісні підходи» у  співпраці з компанією Activegroup.

2022 р. – теперішній час – консультант-експерт Sнституту соціологічних досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана».

2020 – 2021 р. -  аналітик дослідницького проєкту КНЕУ – HUAWEI«Цифрова економіка, вплив ІКТ на людський капітал та формування компетентностей майбутнього».

2019 – 2022 р. -  аналітик/ менеджер проектів Інституту соціологічних досліджень ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана».

2019 р. Участь в проектах LHI«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» тематика: покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей; вивчення проблем туберкульозу тощо.

2019 р.Аналітик проекту «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі України». Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні.

2015 р. теперішній часфріланс-аналітик. Політичні дослідження, політичні технології, кількісні та фокус-групові дослідження на суспільну тематику.

2015р. –теперішній час – аналітик, експерт-консультант ГО «Центр соціального аудиту».

2010-2012 р. Менеджер проектів/аналітик

  • Дослідження суспільно-політичних настроїв мешканців Донецької області, Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю облдержадміністрації м. Донецька, Центр соціального аудиту, м. Донецьк,  (моніторинг 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 рр.)
  • Дослідження проблем виробничої демократії на підприємствах і в організаціях Донецької області, Центр соціального аудиту, м. Донецьк, 2013 р.
  • Оцінка соціально-політичної ситуації в Донецькій області, Соціологічна група «Рейтинг +», Центр соціального аудиту, м. Донецьк, 2012 р.
  • Якість отримання адміністративних послуг (на прикладі Донецької області), Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень, 2010 р.
  • Міжнародний дослідницький проект HITT-CIS «Здоров’я населення і соціальні зміни» (базове фінансування проекту надано Сьомою Рамковою Програмою підтримки досліджень Європейської Комісії – тематична програма «Здоров’я»). На території Донецької області, 2010 р.

 

Досвід проведення тренінгів

  • 2019-2020 р. Коуч-тренер проекту  «Відповідальне лідерство – шлях до успіху»

  • 2018-2019 р. Коуч-тренер курсу «Кількісні дослідження в соціології»  маркетингова фірма 4Service Group.

 

Додаткова інформація:

- член Київського відділення Соціологічної асоціації України;

- член ГО. "Центр соціального аудиту"

- досвід проведення CATI, CAPI,CAWI, досліджень.

 

Автор більш ніж 40 наукових публікацій.