Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Мета навчальної дисципліни«Загальна психологія»:закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін.

Завдання:оволодіти головними базовими поняттями і категоріями загальної психології, зокрема, об’єкт психології, предмет психології, метод, методологія, психіка, свідомість, самосвідомість, несвідоме, психічні явища тощо

Остання редакція: 26.04.16

Публікаціі з предмету