Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Савченко Василь Антонович

Кафедра: Кафедра управління персоналом та економіки праці
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 42 роки
Біографія:

Народився 17 листопада 1950 року в місті Києві. У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Підвищення ефективності використання трудових ресурсів в роздрібній торгівлі.” В 1991 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: “Професійна орієнтація як фактор підвищення ефективності відтворення трудових ресурсів торгівлі.”