Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент бізнес-організацій (спеціальність 073)

МЕНЕДЖМЕНТ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЙ

англомовна бакалаврська програма

Факультет економіки та управління має значний досвід викладання бізнес-дисциплін англійською мовою в рамках магістерських англомовних програм «Управління розвитком бізнесу» (MBA  Бізнес-Адміністрування), «Менеджмент проектів і консалтинг», «Підприємницька діяльність», а також агломовного навчання бакалаврів четвертого курсу за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства», за якими готують керівників підприємств для роботи в різних сферах діяльності.

Пропонована англомовна програма «Менеджмент бізнес-організацій» з присвоєнням кваліфікації (ступеня) бакалавра призначена для українських та іноземних абітурієнтів з високим рівнем володіння англійською мовою, які прагнуть отримати сучасну бізнес-освіту й відкрити для себе нові перспективи професійного та особистісного зростання.

Термін навчання - 4 роки. Форма навчання – очна (денна).

За програмою «Менеджмент бізнес-організації» здійснюється підготовка фахівців-універсалів з інноваційним типом мислення. У процесі навчання набуваються компетентності, які дозволять випускникам програми ефективно реалізовувати ключові управлінські функції та успішно працювати у будь-якій сфері економіки та бізнесу.

Сучасні тенденції – глобалізація, становлення цифрової економіки, прискорення темпів впровадження інновацій, – ставлять принципово нові завдання перед менеджментом бізнес-організацій і вимагають неординарного, креативного підходу до їх розв’язання. Саме на підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, здатних вирішувати проблеми бізнес-організацій, і спрямована освітня програма «Менеджмент бізнес-організацій».

Переваги англомовної програми «Менеджмент бізнес-організацій»:

 • міжнародні освітні стандарти навчання;
 • урахування фахових стандартів та думки роботодавців про компетенції й  підприємницькі  навички випускників при розробці програм;
 • орієнтація на засвоєння програмного матеріалу фахових дисциплін з використанням оригінальних західних підручників крізь призму його адаптації до реальної практики управління; комплексність підготовки фахівців, здатних управляти кількома функціональними сферами бізнес-організацій різних видів діяльності;
 • створення умов для саморозвитку та самовдосконалення студентів, врахування їх індивідуальних навчальних потреб; формування навичок ефективної комунікації, лідерства, командної роботи;
 • ознайомлення із зарубіжним досвідом ведення бізнесу під час опрацювання бізнес-кейсів на прикладі успішних всесвітньо відомих компаній;
 • можливість проходження включеного (закордонного) навчання за профілем спеціальності протягом семестру (або довше) в одній з бізнес-шкіл університетів партнерів КНЕУ;
 • диплом вітчизняного державного зразка та міжнародний диплом/сертифікат одного із зарубіжних вишів-партнерів за програмами включеного навчання,
 • викладачі: знані професіонали з досвідом викладання в міжнародних провідних вищих навчальних закладах; запрошені професори відомих зарубіжних бізнес-шкіл, керівники вітчизняних та міжнародних корпорацій;
 • практика відповідно до обраного напрямку професійної діяльності (за сприяння Асоціації випускників університету та Центру кар’єри КНЕУ «Перспектива») як у державних, так і в найбільших українських і міжнародних компаніях.

Технології навчання на програмі «Менеджмент бізнес-організацій»

 • робота в мікрогрупах у педагогічному співробітництві на принципах  партнерської педагогіки;
 • міжпредметні лекції, проблемні  лекції, консалтинг-лекції лекції з бізнес-дисциплін  викладачів, що стажувалися за кордоном, та запрошених професорів з навчальних закладів США та Європи;
 • презентації й семінари великих міжнародних компаній та організацій, які працюють в Україні, з унікальною можливістю отримання якісних професійних компетентностей;
 • сучасні освітні технологій навчання (воркшопи, семінари з  технологій  розвитку  критичного мислення, пошуку швидких  ідей,  діалогові технології навчання, проектна діяльність, ділові ігри та симуляції,  аналітичні сесії, персональні та групові презентації,використання кейсів, комп’ютерних симуляцій, командних тренінгів тощо);
 • навчальний портал з актуальними методичними інструментами (електронні оригінальні англомовні  підручники, вебінари, онлайнові конференції).

Додаткові можливості для студентів програми «Менеджмент бізнес-організацій»:

 • розвиток професійних та дослідницьких компетентностей забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах, зокрема: всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент організацій», студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, щорічна конференція студентів КНЕУ, міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»
 • навчання за кордоном, яке відкриває широкі можливості професійних стажувань, знайомства із соціальною, економічною, культурною специфікою і традиціями різних країн світу;
 • вітчизняні та міжнародні сертифікати КНЕУ і вишів-партнерів за програмами обміну студентів;
 • вітчизняні та міжнародні сертифікати професійних організацій та асоціацій з різних сфер діяльності.

Профіль навчання

Програма навчання об’єднує дисципліни математичного, природничо-наукового й гуманітарного циклів, включаючи самостійно обрані студентом елективні дисципліни.

Основні навчальні дисципліни
Вибіркові навчальні дисципліни
Іноземна мова
Англійська мова професійного спрямування
Вступ до спеціальності
Лідерство та партнерство в бізнесі
Макроекономіка
Кросс-культурні комунікації
Мікроекономіка
Корпоративне підприємництво
Тренінг-курс «Управління командами»
Управління ланцюгами поставок
Підприємництво
Управління витратами
Фінанси
 
Маркетинг
 
Публічне адміністрування
 
Менеджмент персоналу
 
Міжнародна економіка
 
Менеджмент інновацій
 
Стратегічне планування
 
Операційний менеджмент
 
Виробнича практика
 
Прикладна інформатика
 
Управління конкурнетоспроможністю підприємства

 

 

Протягом багатьох років випускники ФЕтаУ належать до еліти вітчизняного менеджменту, очолюють бізнес-організації, є власниками успішного бізнесу, займають керівні посади у страхових та консалтингових компаніях, банках, державних бізнес-структурах, мас-медійних структурах, дипломатичних установах та громадських організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Якісна освіта, заснована на кращих традиціях вітчизняної школи і світового досвіду з підготовки менеджерів-економістів, професійно-орієнтована мовна підготовка допомагають успішно працювати у провідних міжнародних та вітчизняних організаціях.

Компанії та установи, в яких працюють випускники ФЕтаУ: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, EY, KPMG, Canon, Світовий банк, ProConsulting, TSI Analytics, "Оболонь», Carlsberg Україна, Roshen, Страхова компанія Брокбізнес, «Миронівський хлібопродукт», «Київстар», «МТС Україна», «MetroCash&CarryУкраїна», «Мотор Січ», «Укртелеком», «Баядера Холдинг», «KraftFoodsУкраїна», «Дарниця», «Нова Пошта», «Кока-Кола Беверіджиз Україна», «Бель Шостка Україна», багатьох інших, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство фінансів України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство охорони здоров’я України, Національний банк України, Верховна Рада України, Національне антикорупційне бюро України.

 м.  Київ, проспект Перемоги 54/1 ауд. 109 т.: 456-31-62 (для громадян України) м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 418, т.: 38 (044) 456-03-02 38 (050) 385- 60- 36 (для іноземних громадян)

Запрошуємо Вас на нашу бакалаврську англомовну програму «Менеджмент бізнес-організацій»!

 

Остання редакція: 06.08.18