КНЕУ - Перелік спеціалізацій 2018 (освітнього ступеня магістр)

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціалізацій 2018 (освітнього ступеня магістр)

 Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня магістр, за якими буде здійснюватись 

підготовка здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 1 вересня 2018 року

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Аналітичне забезпечення національної та міжнародної безпеки

Економіка агробізнесу

 

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

Безпека бізнесу

Міжнародний менеджмент

Master of International Management

Master of Business Administration (MBA)

075 - Маркетинг

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика

08-Право

081-Право

Публічне право

Приватне право

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

124-Системний аналіз

 

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

 

 

Остання редакція: 07.05.18