Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціалізацій 2018 (освітнього ступеня магістр)

 Перелік  спеціальностей (спеціалізацій) освітнього ступеня магістр, за якими буде здійснюватись 

підготовка здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» з 1 вересня 2018 року

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Аналітичне забезпечення національної та міжнародної безпеки

Економіка агробізнесу

 

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

Безпека бізнесу

Міжнародний менеджмент

Master of International Management

Master of Business Administration (MBA)

075 - Маркетинг

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика

08-Право

081-Право

Публічне право

Приватне право

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

124-Системний аналіз

 

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

 

 

Остання редакція: 07.05.18