Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціалізацій 2019

Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 з 1 вересня 2019року

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля і маркетинг

Економіка агробізнесу

 Міжнародний облік і аналіз

 

053-Психологія,

Економічна та соціальна психологія

 

054-Соціологія,

Соціологія економіки та підприємництва

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

 

Облік, і аудит в державному

секторі

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Фінансовий менеджмент і контролінг

Банківський менеджментс

Митне адміністрування

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси

 

Інвестиційний менеджмент

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

Міжнароднийменеджмент

Master of International Management

Master of Business Administration (MBA)

075 - Маркетинг

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика

08-Право

081-Право

Публічне право

Приватне право

 

 

Міжнародне комерційне право

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

124-Системний аналіз

 

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

 Управління

публічним сектором економіки

292 Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні

економічні відносини

 

Остання редакція: 25.02.19