Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) 2019

 

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 з 1 вересня 2019року

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

05-Соціальні та поведінкові науки

 

051-Економіка

Економічна аналітика

Економіка підприємства

Економічна кібернетика

Міжнародна економіка

Міжнародна торгівля і маркетинг

Економіка агробізнесу

 Міжнародний облік і аналіз

 

053-Психологія,

Економічна та соціальна психологія

 

054-Соціологія,

Соціологія економіки та підприємництва

07-Управління та адміністрування

 

071-Облік і оподаткування

 

Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

 

Облік, і аудит в державному

секторі

072-Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси

Фінансовий менеджмент і контролінг

Банківський менеджмент

Митне адміністрування

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси

 

Інвестиційний менеджмент

073-Менеджмент

 

Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу

Менеджмент персоналу

Міжнародний менеджмент

Master of International Management

Master of Business Administration (MBA)

075 - Маркетинг

 

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво

Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика

08-Право

081-Право

Публічне право

Приватне право

 

 

Міжнародне комерційне право

12-Інформаційні технології

122-Комп’ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

124-Системний аналіз

 

28- Публічне управління та адміністрування

281-Публічне управління та адміністрування

 Управління

публічним сектором економіки

292 Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні

економічні відносини

 

Остання редакція: 01.07.19