Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми ЗНО для вступників на освітній рівень магістр за всіма спеціальностями

Шановні вступники на освітній рівень «магістр»!

 

Інформуємо Вас про те, що тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02 лютого 2016 року №77

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-program-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-dlya-osib-yaki-bazhayut-zdobuvati-vishu-osvitu-na-osnovi-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti

У 2019 році єдиний вступний іспит з іноземної мови не міститиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

 

Шановні вступники на освітній рівень «магістр» за спеціальностями галузі знань 08 «Право»!

Інформуємо Вас про те, що тестові завдання блоку Право єдиного фахового вступного випробування укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року №115. Тести міститимуть завдання з восьми базових правничих дисциплін (конституційне право України; адміністративне право України; цивільне право України; цивільне процесуальне право України; кримінальне право України; кримінальне процесуальне право України; міжнародне публічне право; міжнародний захист прав людини).

Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей єдиного фахового вступного випробування укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом Міністерства від 08 квітня 2016 року №409.

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-20/5403/nmo-409.pdf

 

 

 

 

 

Остання редакція: 26.02.19