Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проект Правил прийому 2019

Проект "Правил  прийому  до  Державного  вищого  навчального  закладу "Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана  у  2019  році"

Додаток 1 – Перелік спеціальностей і освітніх програм (спеціалізацій),  за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти в ДВНЗ«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з 1 вересня 2019 року в розрізі навчально-наукових інститутів/факультетів

Додаток 3 – Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 - Перелік спеціальностей (освітніх рівнів) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього  ступеня магістра за спорідненою спеціальністю

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на бюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 6 – Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 8 - ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2018 році

Додаток - Перелік спеціальностей і освітніх програм (спеціалізацій), за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти в ІНСТИТУТІ БІЗНЕС-ОСВІТИ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на другому (магістерському) рівні вищої освіти з 1 вересня 2019 року

Остання редакція: 28.11.18