Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому 2019

"Правила  прийому  до  Державного  вищого  навчального  закладу "Київський  національний  економічний  університет  імені  Вадима  Гетьмана  у  2019  році"

Додаток 1 – Перелік спеціальностей і освітніх програм (спеціалізацій),  за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти в ДВНЗ«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з 1 вересня 2019 року в розрізі навчально-наукових інститутів/факультетів

Додаток 2 – Перелік спеціальностей, конкурсних предметів, ліцензованих обсягів та термінів навчання, за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 3 – Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Додаток 4 - Перелік спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5 Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на бюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 6 – Перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти) на небюджетні конкурсні пропозиції

Додаток 7 ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 8 ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» в 2019 році

Додаток 9 - Правила прийому до аспірантури та докторантури ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Додаток 10 - Правила прийому на другу вищу освіту до ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2019 році (Інститут бізнес-освіти)

Додаток 11 - Правила прийому громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" у 2019 році

Додаток 12 - Порядок прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття вищої освіти вступників, які проживають на тимчасово окупованій території України

Остання редакція: 05.09.19