Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ для вступників до магістратури та аспірантури!02 Травня 2024р.

З 7 травня 2024 року по 28 травня 2024 рокуу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана буде проводитися дистанційна реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування(ЄФВВ).

Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 06.03.2024 року №266 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 14.03.2024 № 379/41724, із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2024 № 326 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України від 18.03.2024 № 403/41748, для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК-6 та НРК-7 зараховуються бали:

І. Для вступу на освітні програми спеціальностей 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 071 «Облік і оподаткування, 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 081 «Право», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини» 122 «Комп’ютерні науки», 124 «Системний аналіз», 232 «Соціальне забезпечення», 242 «Туризм і рекреація», спільну програму спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки та 051 «Економіка єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2024 року та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2024 року;

ІІ. Для вступу на освітню програму спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2024 року та фахового іспиту.

Таким чином, для вступу на всі освітні програми КНЕУ імені Вадима Гетьмана обов’язково необхідно скласти ЄВІ.

Перелік предметних тестів ЄФВВ, які необхідно скласти, наступний:

  • «Економіка та міжнародна економіка»для вступу на освітні програми спеціальностей 051, 292;
  • «Політологія та міжнародні відносини» для вступу на освітню програму спеціальності052
  • «Психологія та соціологія»для вступу на освітню програму спеціальності 054;
  • «Психологія та соціологія» або«Педагогіка та психологія» для вступу на освітню програму спеціальності 053
  • «Облік і фінанси»для вступу на освітні програми спеціальностей 071 і 072;
  • «Управління та адміністрування»для вступу на освітні програми спеціальностей 073, 075 і 076.
  • «Право та міжнародне право»для вступу на освітні програми спеціальностей 081, 293.
  • Інформаційні технології для вступуна освітні програми спеціальностей 122, 124

Для вступу на спеціальності 242 «Туризм і рекреація» 281 «Публічне управління та адміністрування» необхідно скласти один з предметних тестів на вибір вступника.

Для вступу на спільну програму спеціальностей 011 та 051 необхідно скласти предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Загалом можна скласти 1 або 2 предметні тести.

Зверніть увагу! Для вступу до аспірантури необхідно складати лише ЄВІ.

 

 

Пропонується наступний алгоритм дій для дистанційної реєстрації.

 

Для дистанційної реєстрації необхідно надіслати на електронну адресуприймальної комісії vstup2024@kneu.edu.ua скановані копії (фотокопії) наступних документів:

- заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом)

- документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;

- документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

- фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку (файл розміром до 1 Мбайт);

- медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань.

У темі листа необхідно обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові вступника та уточнити, куди саме плануєте вступ:  у магістратуру чи в аспірантуру.

 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потрібно вказати населений пункт в Україні або закордоном , у якому бажаєте пройти ЄФВВ та/або ЄВІ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (педагогіка та психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіки, облік та фінанси, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, інформаційні технології).

За кордоном існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити випробування. Тому в разі вичерпання доступних місць у певному населеному пункті певної країни він стане недоступним для вибору.

Після реєстрації можливо внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації. Для перереєстрації необхідно звернутися до приймальної комісії, яка Вас зареєструвала для участі у вступному випробуванні, і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо у Вас змінилися персональні дані, просимо повідомити про це в листі в процесі реєстрації та надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.

Після перевірки документів відповідальний працівник приймальної комісії реєструє вступника та формує екзаменаційний листок. Копія екзаменаційного листка та реєстраційної картки відправляється вступнику на електронну адресу.Вступник має перевірити інформацію, зазначену у надісланих документах. В разі виявлення помилок потрібно звернутися до приймальної комісії університету, відповівши на надісланий лист.

Отримати оригінал оформленого екзаменаційного листка можна у приймальній комісії університету (просп. Берестейський 54/1, каб.109) або у вказаному у заяві-анкеті відділенні «Нової пошти» чи «Укрпошти».

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, зверніться до приймальної комісії, до якої надсилали реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на сторінціУкраїнського центру оцінювання якості освіти створюється «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

 

Про персональні консультації для вступників – за посиланням!

Запрошуємо Вас до КНЕУ!