Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Керівництво

Кафедра: Кафедра міжнародної економіки
Посада: Професор кафедри міжнародної економіки
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 15 років
Біографія:  

Освіта вища, закінчила у 1998 р. факультет міжнародної економіки і права Київського національного економічного університету. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: Українсько-польські економічні відносини в процесі загальноєвропейської інтеграції. У 2009 р. захистила докторську дисертацію за темою: Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір. Лауреат Премії Президента України для молодих учених.
Наукова діяльність. Основні напрямки наукових досліджень асиметрія глобального економічного розвитку, фінансові дисбаланси, міжнародна економічна інтеграція та глобалізація, двосторонні економічні відносини, глобальні трансформації світового ринку праці та міжнародна трудова міграція, управління міжнародною конкурентоспроможністю, антициклічне регулювання світової економіки.
Викладає навчальні курси: Міжнародна економіка, Економіка зарубіжних країн, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародна конкурентна політика України

 

Остання редакція: 18.06.20