Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

НДІ економічного розвитку

Загальні відомості

Основна мета діяльності Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- реалізація статутних завдань Університету як національного вищого навчального закладу в частині наукової діяльності;
- здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок з актуальних проблем економічної науки та соціально-економічного розвитку країни;
- створення суспільно корисних наукових результатів та їх впровадження і використання в економіці країни для забезпечення інноваційного розвитку суспільства та у навчальному процесі для фундаменталізації освітньої підготовки студентів, аспірантів і докторантів.

Основні завдання Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень і наукових розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України в межах затверджених наукових напрямів Університету;
- отримання конкурентоспроможних наукових та науково-прикладних результатів шляхом провадження інноваційних науково-дослідних робіт;
- підтримка наукових досліджень молодих учених, залучення до наукової діяльності обдарованих студентів, аспірантів, докторантів;
- забезпечення органічного поєднання у навчальному процесі Університету освітньої та наукової діяльності, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначальної ролі науки в розвитку суспільства, культури, економіки.

Функції Науково-дослідного інституту економічного розвитку
- організація першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт та наукових досліджень молодих учених, що фінансуються Міністерством освіти і науки України із загального фонду державного бюджету;
- організація експертизи наукових проектів;
- формування тематичних планів наукових досліджень і розробок, що виконуються Університетом за рахунок загального фонду державного бюджету та подає на погодження і затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- розгляд і затвердження технічних завдань на виконання наукових досліджень;
- організація виконання фундаментальних наукових досліджень і прикладних наукових досліджень і розробок та наукових досліджень молодих учених;
- здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням науково-дослідних робіт, контролює дотримання термінів виконання робіт відповідно до затверджених технічних завдань, календарних планів, програм і умов договору;
- здійснення державної реєстрації науково-дослідних робіт, забезпечення своєчасності та достовірності інформації, яка подається в органи державної статистики, в Український інститут науково-технічної експертизи та інформації та Міністерству освіти і науки України за закінченими та перехідними НДР;
- сприяння залученню студентів до науково-дослідної роботи;
- погодження проектів кошторисів та обґрунтування видатків на виконання наукових досліджень;
- формування річних кошторисів витрат для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- формування штатного розпису Інституту та зміни до нього для подання їх на затвердження ректору Університету та Міністерству освіти і науки України;
- проведення обліку та аналізу фінансових витрат творчими колективами, що виконують науково-дослідні роботи за рахунок загального фонду державного бюджету;
- контроль дотримання чинного трудового законодавства та правил внутрішнього розпорядку тимчасовими творчими колективами при виконанні НДР;
- приймання участі у формуванні супровідної документації (проектів наказів, розпоряджень) для зарахування, звільнення, матеріального заохочення, встановлення надбавок і доплат, надання відпусток працівникам Інституту – штатним та тим, що працюють за сумісництвом;
- здійснення науково-методичного супроводу формування проектів НДР та звітної документації за закінченими та перехідними науково-дослідними роботами, що виконуються за рахунок державного бюджету;
- здійснення інформаційної та технічної підтримки творчих колективів при оформленні проектів наукових досліджень в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Положення про науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Наказ від 23.11.2017 № 883 "Про введення в дію Положення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана""

Інформаційне повідомлення про КОНКУРС

УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ

МОН України та Держагентство з розвитку освіти Латвійської Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки. Прийом проектів триватиме з 15 березня до 15 травня 2018 року.

Конкурс відкритий для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вишів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими пріоритетними напрямами:

  • Енергетика та енергоефективність;
  • Екологія та раціональне природокористування;
  • Нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
  • Нові матеріали;
  • Демографічні зміни, міграція та мігранти;
  • Особливості та проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;
  • Технології оборонного спрямування.

Додаткову інформацію можна отримати за посиланням:

https://mon.gov.ua/ua/news/pochinayetsya-konkurs-ukrayinsko-latvijskih-naukovo-doslidnih-proektiv-na-2019-2020-roki

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2018 році

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655) та згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 983 з 03 липня 2017 року було оголошено конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління МОН за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 17 липня 2017 року 

1) наказ МОН №983
2) Форма-додаток 1
3) Наказ КНЕУ №562
4) додатки до наказу №562

Про особливості подання проектів на конкурсний відбір 2017 року

До уваги керівників проектів молодих учених!!!
Відповідно до наказу МОН України від 03.07.2017 № 983 «Про оголошення конкурсного відбору у 2017 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених» розпочато конкурсний відбір наукових проектів молодих учених. У 2017 році перший етап Конкурсу проходить за новою процедурою в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Керівники проектів молодих учених самостійно вносять проекти в систему за інструкцією, що представлена на сайті https://kis.rit.org.ua

Для того щоб розпочати роботу по внесенню проектів спочатку керівнику необхідно зареєструватися в системі. Для цього потрібно натиснути у правому верхньому куті посилання «Вхід». На сторінці, що буде відображена, необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Далі заповніть всі обов'язкові поля, поставте галочку про згоду на обробку персональних даних і натисніть кнопку «Реєстрація». На вказану Вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням реєстрації та з подальшими інструкціями.

Після успішної реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до Федун Вікторії, заступника директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ за телефоном 205-54-69 , 063-669-77-10 або на електронну адресу ndi-fedunka@ukr.net для активації Вашого облікового запису саме як керівника проекту.
Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів проекту, а також додання, редагування та друк самого проекту.

 

Керівникам наукових проектів вищих навчальних закладів

До 10 травня 2017 року керівники наукових проектів, що планують взяти участь у конкурсному відборі, повинні ввести проекти в інформаційну систему "Наука в університетах" самостійно за посиланням: kis.rit.org.ua. При цьому введення проектів здійснюється за формами, затвердженими у минулому році наказом МОН від 30.06.2016 № 717  . Разом з тим до форми проекту додається інформація у вигляді відсканованого документу (форма якого затверджена наказом МОН від 12.04.2017 № 590 ) з підписом і печаткою у форматі PDF для подальшої публікації на сайті МОН України.

Увага! Інформація, що додається для подальшої публікації на сайті МОН України, не є заміною форм проектів, а лише доповненням до них!

 

З 10 травня 2017 року доступ буде надаватись лише користувачам НДЧ вищих навчальних закладів та наукових установ для внесення експертних висновків та рішень (витягів із протоколу вченої / наукової / науково-технічної / технічної ради) щодо участі проектів у наступному етапі конкурсного відбору, а також друку переліку цих проектів і кожного з них окремо.

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ !

Відповідно до наказу МОН України № 590 від 12.04.2017 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» перший етап Конкурсу проходить в єдиній інформаційній системі «Наука в університетах».

Керівники самостійно вносять проекти в систему за інструкцією, що представлена на сайті https://kis.rit.org.ua

Для того щоб розпочати роботу по внесенню проектів у 2017 році спочатку керівнику необхідно зареєструватися в системі на сайті https://kis.rit.org.ua. Для цього потрібно натиснути у правому верхньому куті посилання «Вхід». На сторінці, що буде відображена, необхідно перейти на вкладку «Реєстрація». Далі заповніть всі обов'язкові поля, поставте галочку про згоду на обробку персональних даних і натисніть кнопку «Реєстрація». На вказану Вами електронну адресу прийде лист з підтвердженням реєстрації та з подальшими інструкціями.

Після успішної реєстрації в системі Вам необхідно звернутися до Федун Вікторії, заступника директора Науково-дослідного інституту економічного розвитку КНЕУ за телефоном 205-54-69 , 063-669-77-10 або на електронну адресу ndi-fedunka@ukr.net для активації Вашого облікового запису саме як керівника проекту.

Після надання Вашому обліковому запису в системі відповідного доступу Ви матимете можливість здійснювати внесення інших авторів проекту, а також додання, редагування та друк самого проекту.

 

Контакти

Адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 81, корп. 6
Тел.: 205-54-66
Email: ndier@kneu.ua

Остання редакція: 10.04.18